trafic

 

sâmbătă, 14 februarie 2015

2% pentru Asociaţia Noua Republilcă

0 comentariiAsociaţia Noua Republică promovează cultura şi educaţia, susţine şi motivează tinerii în vederea  implicării lor în viața cetății, promovează valorile pieței libere şi spiritul antreprenorial şi nu în ultimul rând susţine dezvoltarea relaţiilor cu românii de pretutindeni în scopul păstrării identităţii naţionale şi a participării active la viaţa democratică din România.

Instrucțiuni de completare și depunere a formularelor de direcționare a 2% din impozitul pe venit, aferent anului 2014, găsiţi aici:

I. Formularul 230 (descarca aici) se completează  de către persoanele fizice care realizează  venituri din salarii și se depune în original la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau adresa contribuabilul. 
Contribuabilul  completează datele personale de identificare din casuța I precum și datele de identificare din căsuța II.2  ale entității non-profit pe care o susține, respectiv Asociația Noua Republică.
 
Datele Asociaţiei Noua Republică necesare pentru completarea formularului 230:
- Denumire entitate nonprofit: Asociaţia Noua Republică
- Cont bancar (IBAN): RO13INGB0000999902834823
- Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 29478470

 Formularul se depune la adresa unităţii fiscale de care aparţine contribuabilul și o puteți găsi foarte ușor aici
 
II. Formularul 200 (descarcati aici). Persoanele fizice autorizate (PFA) sau cele care obțin și alte venituri pot de asemenea susține Noua Republică prin redirecționarea a 2% din impozitul datorat statului, completand formularul 200 .
Formularele atașate conțin instrucțiuni de completare.
Data limită de depunere a formularelor 230, 200 este 25 mai 2015.
 
Va mulțumim! Sprijinul dumneavoastră ne ajută să însănătoșim societatea civilă prin acțiuni culturale, ecologice, de educație politică și antreprenorială.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. așteaptă moderarea.