trafic

 

miercuri, 11 decembrie 2013

Cum au votat ieri eurodeputații români

0 comentarii
Ieri a fost respins în plenul PE raportul asupra „Sănătății sexuale și reproductive și drepturilor aferente”, cunoscut după numele autorului său drept „Raportul Estrela”.

Plenul PE a adoptat o rezoluție alternativă, propusă de un grup de europarlamentari cu vederi conservatoare (PPE și ECR), cu următorul text: 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente
Parlamentul European,
– având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la sănătatea publică și în special alineatul (7) care prevede că „acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală”,
– având în vedere Programul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), desfășurată la Cairo în 1994, și Programul de acțiune al Conferinței mondiale privind femeile de la Beijing, din 1995,
A. întrucât Programul de acțiune al CIPD Cairo oferă o definiție a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente (SRHR),
1. remarcă faptul că formularea și implementarea politicilor în domeniul sănătății sexuale și a reproducerii și al educației sexuale în școli este o competență a statelor membre;
2. remarcă faptul că, deși formularea și implementarea politicilor în domeniul sănătății și al educației este în competența statelor membre, UE poate contribui la promovarea celor mai bune practici la nivelul statelor membre;
3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre, Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale și Secretarului General al ONU.
Rezoluția recunoaște că problematicile sănătății sexuale și a reproducerii, definirii limitelor protejării vieții umane și precum și a educatiei sexuale sunt de competența statelor membre, Uniunea neavând atribuții în această direcție – spre deosebire de Raportul Estrela, care urmărea obligarea statelor la adoptarea unor politici pro-avort, dictate ideologic de grupuri de anticreștine de la Bruxelles.
Rezoluția alternativă fiind adoptată cu 334 de voturi pentru, 327 contra și 35 de abțineri, Raportul Estrela nu a mai fost supus la vot, fiind considerat respins. 70 de eurodeputați nu au fost prezenți sau nu au votat.
Rezultatul votului este un mare pas înapoi pentru lobby-ul avortului și al feminismului radical, puternic susținut financiar, inclusiv de la bugetul UE.
Din delegația română au votat pentru „rezoluția alternativă” (contra Raportului Estrela): 
PDL: Oana Elena Antonescu, Sebastian Bodu, Elena Băsescu, Petru Luhan, Monica Macovei, Marian Jean Marinescu, Iosif Matula, Rareş Niculescu, Cristian Preda, Teodor Stolojan, Traian Ungureanu.
UDMR: Csaba Sógor, Laslo Tokés, Gyula Winkler.
(toți din Partidul Popular European).
Au votat contra „rezoluției alternative” (pentru Raportul Estrela):
  • PNL: Norica Nicolai, Ovidiu Silaghi, Renate Weber (ceea ce nu e o surpriză, dînsa fiind singurul europarlamentar român membru ILGA).
  • PSD: Victor Boştinaru, Corina Crețu, Minodora Cliveti, Viorica Dăncilă, Ioan Enciu, Ioan Mircea Pașcu, Dan Ciprian Tănăsescu.
  • Adrian Severin (neafiliat).
S-au abținut:
  • Vadim Tudor (PRM),
  • Sabin Cutaş (PC), Adriana Ţicău (PSD) – ultimii doi contra directivei grupului Socialist, din care fac parte.
Non-vot sau absenți:
  • Dan Dumitru Zamfirescu (PRM), Adina Vălean (PNL), Cătălin Ivan (PSD), Eduard Hellvig (PNL), Daciana Sârbu (PSD).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul dvs. așteaptă moderarea.